Uvjeti najma

Uvjeti najma

Pojedinačni objekt za iznajmljivanje je prazan ako u kalendaru najma nema rezervacije. Najmodavc ipak zadržava pravo odobriti ili odbiti zahtjeve za najam. Ugovor o najmu dostupan je samo kada iznajmljivač potvrdi odobrenje najma putem e-maila. Primitak obrasca za rezervaciju ili e-mail od najmoprimca koji potvrđuje rezervaciju smatra se obvezujućim i podrazumijeva prihvaćanje uvjeta najma. Najmodavc će poslati potvrdu rezervacije s podacima o plaćanju u roku od 2-3 radna dana od primitka rezervacije.

cijena

Cijena je navedena u tablici ispod svakog objekta najma. Cijene na web stranici mogu se stalno mijenjati, ali stanar će uvijek platiti cijenu koja je prihvaćena u trenutku rezervacije. U cijenu uključeno:

  • elektricitet
  • grijanje
  • klimatizacija
  • Voda
  • Čišćenje nakon završetka najma

uvjeti plaćanja

30% najamnine plaća se najkasnije 7 dana nakon sklapanja ugovora o najmu. Preostali iznos bit će uplaćen najkasnije 30 dana prije dolaska. Ako je najam dogovoren manje od 30 dana prije dolaska, puni iznos mora biti uplaćen prilikom sklapanja ugovora o najmu.

OTKAZIVANJE / PROMJENA

Narudžba se smatra obvezujućom po primitku narudžbenice ili e-maila od stanara koji potvrđuje rezervaciju. Ako se otkazivanje dogodi manje od 30 dana prije dolaska, plaćanje unaprijed (30% od ukupnog iznosa najma) neće biti vraćeno, već će se izvršiti iznajmljivaču. Preporučuje se kupnja osiguranja koje pokriva svako otkazivanje u slučaju bolesti. 

DOLAZAK I ODLAZAK

Prije polaska, najmoprimcu će biti poslani upute, ime i telefonski broj iznajmljivaču iznajmljene nekretnine. Stanodavac govori norveški. Sljedeća vremena odnose se na dolazak i odlazak:

Dolazak: između 14.00 i 22.00 na dan dolaska. 
Polazak: do 10:00 na dan polaska.

Nb! Ako ne možete stići do 14:00-22.00 ili ako kasnite, morate se izravno obratiti vlasniku/lokalnoj osobi za kontakt kako biste vidjeli je li moguće stići kasnije! Ako se to ne dogodi, a najmoprimac nije stigao u najam nekretnine u dogovorenom roku, ugovor o najmu smatrat će se otkazanim nakon 1 dana.

Vlasnik je odgovoran za predaju ključa na dogovorenom mjestu po dolasku. Stanar je odgovoran za dostavu ključeva na dogovoreno mjesto po odlasku.

NEDOSTACI I PRITUŽBE

Vlasnik je odgovoran osigurati da je nekretnina za iznajmljivanje u očišćenom i očekivanom stanju po dolasku. 
Pritužbe u vezi s nedostacima u najmu nekretnine odmah se dostavljaju vlasniku i/ili iznajmljivaču u Hrvatskoj. Vlasnik kuće odgovoran je za ispravljanje kvara ili kompenzaciju za njega što je prije moguće.

Najmoprimac ne može preuzeti potraživanja u slučajevima nepredviđenih poremećaja i štete.

Ako se nedostatak ne može ispraviti ili nadoknaditi na licu mjesta i značajne je prirode, najmoprimac može podnijeti pisani prigovor MEMAS-u najkasnije 10 dana nakon završetka najma. 
MEMAS ne može uzeti u obzir naknadu za bilo kakve nedostatke koji nisu dostavljeni vlasniku kuće i/ili iznajmljivaču na licu mjesta.

Ako nekretnina za iznajmljivanje ne ispunjava očekivanja, MEMAS želi biti obaviješten o tome.

DUŽNOSTI STANARA / NAKNADA

Objekt za iznajmljivanje ne može biti naseljen s više osoba od broja navedenog u trenutku rezervacije. Pušenje u zatvorenom prostoru nije dopušteno. Najmoprimac napušta iznajmljenu nekretninu u stanju u kojem je bila po dolasku (osim čišćenja). Stan treba baciti smeće oprati posude upotrebljavano. Knjigovodstvene knjižice stanara za sve što pripada nekretnini za iznajmljivanje i nadoknađuje štetu na nekretnini za iznajmljivanje ili inventaru koju su prouzročili stanari. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti vlasnika o bilo kakvoj šteti tijekom razdoblja najma, a naknada se vrši izravno vlasniku kuće prije polaska.

Stanari su dužni uzeti u obzir susjede i slijediti pojedinačna kućna pravila koja mogu postojati.