Leiebetingelser

Leiebetingelser

Det enkelte utleieobjekt er i utgangspunktet ledig dersom det ikke ligger inne en booking i utleiekalenderen. Utleier forbeholder seg likefullt retten til å godkjenne eller avvise forespørsler om utleie. Avtale om utleie foreligger først når utleier har bekreftet godkjenning av leieforholdet pr e-post. Mottak av bestillingsskjema eller e-mail fra leietager som bekrefter en bestilling, anses som bindende og innebærer en aksept av leiebetingelsene. Utleier vil sende bestillingsbekreftelse med betalingsinformasjon i løpet av 2-3 virkedager etter mottak av bestilling.

PRIS

Pris er oppgitt i tabell under hvert utleieobjekt. Satsene på nettsiden vil kunne endres fortløpende, men leietager vil alltid betale den pris som ble akseptert på bestillingstidspunktet. Prisen inkluderer:

  • Elektrisitet
  • Oppvarming
  • Air condition
  • Vann
  • Rengjøring etter endt leie

BETALINGSBETINGELSER

30 % av leien betales senest 7 dager etter inngåelse av avtale om utleie. Resterende beløp betales senest 30 dager før ankomst. Dersom utleie avtales mindre enn 30 dager før ankomst skal hele beløpet betales når avtale om utleie inngås.

AVBESTILLING / ENDRING

En bestilling anses som bindende ved mottak av bestillingsskjema eller e-mail fra leietager som bekrefter en bestilling. Dersom avbestilling finner sted mindre enn 30 dager før ankomst vil innbetalt forskudd (30 % av samlet leiebeløp) ikke refunderes, men tilfalle utleier. Det anbefales å kjøpe forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom. 

ANKOMST OG AVREISE

Før avreise vil leietager få tilsendt veibeskrivelse, navn, og telefonnummer til husvert for utleieobjektet. Husvert snakker norsk. Følgende tidspunkt gjelder for ankomst og avreise:

Ankomst: Mellom klokken kl. 14.00 og 22.00 på ankomstdagen. 
Avreise: Innen kl. 10.00 på avreisedagen.

NB! Dersom du ikke har mulighet til å ankomme innen kl. 22.00, eller dersom du blir forsinket må du selv kontakte eier/lokal kontaktperson direkte for å forhøre deg om det er mulig å ankomme senere! Dersom så ikke skjer, og leietager ikke har ankommet utleieobjektet innen avtalt tid, vil leieavtalen bli betraktet som avbestilt etter 1 døgn.

Eier er ansvarlig for å utlevere nøkkel på avtalt sted ved ankomst. Leietager har ansvar for å levere nøklene på avtalt sted ved avreise.

MANGLER OG KLAGER

Eier er ansvarlig for at utleieobjektet er i rengjort og forventet stand ved ankomst. 
Klager vedrørende mangler ved utleieobjektet skal formidles til eier og/eller til husvert i Kroatia umiddelbart. Huseieren er ansvarlig for å rette opp mangelen eller kompensere for denne så raskt som mulig.

Leietager kan ikke ta opp krav i tilfeller av uforutsette forstyrrelser og skader.

Dersom mangelen ikke kan rettes eller kompenseres på stedet, og er av en betydelig art, kan leietager sende en skriftlig klage til MEMAS senest 10 dager etter at leieforholdet avsluttes. 
MEMAS kan ikke vurdere kompensasjon for eventuelle mangler som ikke er blitt fremmet til huseier og/eller husvert på stedet.

Dersom utleieobjektet ikke svarer til forventingene, ønsker MEMAS å bli informert om dette.

LEIETAGERS PLIKTER / ERSTATNING

Utleieobjektet kan ikke beboes av flere personer enn det antall som blir oppgitt ved bestilling. Røyking innendørs er ikke tillat. Leietager skal forlate utleieobjektet i den stand det var ved ankomst (med unntak av rengjøring). Leiligheten skal ryddes, søppel og tomgods bæres ut og oppvasken tas. Leietager hefter for alt som tilhører utleieobjektet og kompenserer all skade på utleieobjekt eller inventar forårsaket av leietagere. Leietager plikter å straks informere eieren om en hver skade i løpet av leieperioden, og kompensasjon skjer direkte til huseier før avreise.

Leietager plikter å ta hensyn til naboer og følge de individuelle husregler som måtte finnes.