Kart og veianvisning

Bykart Vodice

Symbolene (ballongene) angir plassering av leilighetene, busstasjonen som ligger midt i sentrum og hotell Punta.

Ankomst fra flyplassen

Når dere ankommer Vodice så vil dere kjøre den gamle kystveien, Magistralaen, den siste delen. Den er markert med blå farge på kartet nedenfor. Kjører dere fra Split så kommer dere inn fra syd-øst og kommer dere fra Zadar så kommer dere inn fra nord-vest.

Leilighetene har adresse Zatonska. Den gaten starter fra Magistralaen (se inntegnet lys blå som strekker seg oppover midt på kartet). Når man ankommer med bil kjører man opp denne gaten og svinger så inn en sidevei på høyre side. Adressen er Zatonska ul 62. Leilighetene befinner seg i de to husene der det er tegnet inn en lys blå sirkel.

Gå eller sykle fra leiligheten til sentrum

Hvis dere vil spasere eller sykle til sentrum så kan dere ta den samme veien ned igjen, men vi anbefaler heller at dere benytter den grønne veien tegnet inn på kartet. Den første delen av denne er grusvei, før den blir asfaltert lengre nede. Merk at uansett hvilken vei dere tar ned mot sentrum, så må dere krysse hovedveien, Magistralaen. Her er det viktig å passe på evt. barn som er med. Ikke regn med at sjåførene stanser, så vent til det er fri sikt i begge retninger før dere krysser over.

Går dere ned som vist (grønt) så ender dere opp ved busstasjonen midt i sentrum (grønn sirkel). Hvis dere vil se byen, restauranter og butikker så gå langs havna mot sør-vest herfra. Vil dere dra på stranda, så anbefaler vi at dere går sør-østover i stedet. Den veien kan dere gå/syklet langs strendene flere kilometer. Strendene i Kroatia er som kjent sjelden sand, men som regel «småstein». Slik er det også her. Tips til sykkelruter finner dere her: PDF-kart med sykkelruter

Matbutikker

Skal dere handle mat så er det større butikker/supermarked der det er tegnet inn røde sirkler. Godt vareutvalg alle steder.